Generasjon prestasjon


Sesong 6 @ Anker Brygge


Quiz: 04.04.2019
Plass: 13
Deltakere: Hedda Holand, Hedda Rødsand, Ingeborg Stokvik, Julie Mellingsæter, Sofie Lind

Kategorinivå

Disse har bidratt
#1Hedda H1
#2Hedda R1
#3Ingeborg S1
#4Julie M1
#5Sofie L1