8 kåte og ei handelsflåte


Sesong 6 @ Anker Brygge


Quiz: 04.04.2019
Plass: 10
Deltakere: Hege Skjæran, Kjartan Kjervik, Kjersti Winther, Ole Osland, Tina Ness, Vilja Skjæran, Øyvind Løvdal

Quiz: 14.03.2019
Plass: 4
Deltakere: Ann-Magrit Jensen, Bjørn-Ola Meløy, Christian Størmer, Hege Skjæran, Kjartan Kjervik, Kjersti Winther, Trond Hansen, Øyvind Løvdal

Kategorinivå

Disse har bidratt
#1Hege S2
#2Kjartan K2
#3Kjersti W2
#4Øyvind L2
#5Ann-Magrit J1
#6Bjørn-Ola M1
#7Christian S1
#8Ole O1
#9Tina N1
#10Trond H1
#11Vilja S1